Aðrir styrkir

Endurgreiðsla Orlofssjóðs Sjómannafélags Íslands

Sjómannafélag Íslands niðurgreiðir leigu á fellihýsum og tjaldvögnum, leigu á tjaldsvæðum, bænda- eða hótelgistingu innanlands á tímabilinu 15. maí til 15. sept. um kr. 15.000 gegn framvísun á löglegri kvittun frá leigusala. Einnig má nota þessa endurgreiðslu til kaupa á útilegukortinu eða veiðikortinu.

Einstaklingsstyrkir til náms/námskeiðs: 
  1. Félagsmaður, sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. sex mánuði sl. 12 mánuði og greitt í SÍ á þeim tíma.
  2. Við greiðslu náms/námskeiðs skal skila reikningi/kvittun frá viðkomandi fræðslustofnun til skrifstofu viðkomandi stéttarfélags.
  3. Að fullnægðum ofangreindum skilyrðum kemur til greiðslu á styrk til viðkomandi.
  4. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
  5. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
  6. Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks, enda hverfi starfsmaður aftur til sinna starfa.  Þurfi félagsmaður að hverfa tímabundið af vinnumarkaði af ástæðum sem valda því að ekki ber að greiða tryggingagjald af launum hans, heldur hann þeim rétti til starfsmenntunarstyrks sem hann hafði áunnið sér hjá sjóðnum í allt að 24 mánuði.  Að þeim tíma  liðnum fellur réttur hans að fullu niður.  
Upphæð styrks:

Greitt er að hámarki 75.000.- kr.í styrk á ári fyrir hvern félagsmann í almenna styrki, 100.000 krónur í meiraprófsstyrk.Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki skiptir máli hvort allir fjórir þættir aukinna ökuréttinda séu teknir. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 75% af námskeiðskostnaði. 

Frístunda/tómstundanámskeið

Sjómennt veitir styrki vegna tómstundanámskeiða ýmis konar og er endurgreiðsla vegna þeirra 50% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 18.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs. 

Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar-og ritstuðning

Félagsmenn sem eru lesblindir eða eiga við lestrar-og ritörðugleika að stríða geta sótt um allt að 75% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 60.000.- 

Breyting á starfsreglum

Reglur þessar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og var síðast breytt í janúar 2015

 

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu